You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jesteśmy
Stowarzyszeniem Civitas

Od 2007 roku prowadzimy działania aktywizujące mieszkańców w różnym wieku. Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pracujemy nad zwiększeniem udziału obywateli w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Nasze cele misyjne realizujemy przede wszystkim poprzez tworzenie i wdrażanie programów edukacyjne dla młodzieży, seniorów oraz programów międzypokoleniowych.

Autorskie projekty z pasją

Tworzymy autorskie projekty z obszaru edukacji obywatelskiej i aktywizacji społecznej, których niezmiernie ważnym składnikiem są kluczowe kompetencje obejmujące tzw. umiejętności społeczne: poczucie własnej wartości, umiejętność pracy w zespole, kształtowanie postaw nastawionych na sprawczość i kreatywne podejście do życia.

Partnerskie zasady współpracy

Istotnym elementem naszej działalności jest budowanie partnerstwa wewnątrz sektora. Podczas realizacji projektów Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami. Współtworzymy i aktywnie działamy w ramach Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, współtworzymy dąbrowski model budżetu partycypacyjnego oraz uczestniczymy w procesie rewitalizacji miasta.

Stale współpracujemy z sektorem publicznym. Gmina Dabrowa Górnicza jest partnerem w większości realizowanych programów z zakresu edukacji obywatelskiej, podobnie jak placówki edukacyjne: szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, inne jednostki sektora publicznego w mieście.

Nasz Zespół

Zespól trenerów/ szkoleniowców/ animatorów Stowarzyszenia Civitas posiada wieloletnie doświadczenie, wiedzę i umiejętności, dzięki którym warsztaty i szkolenia prowadzone są w dużej interakcji z uczestnikami, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, m.in. metody dramy. Warto podkreślić, że instytucje publiczne, placówki edukacyjne, które współpracują ze Stowarzyszeniem wysoko oceniają wartość merytoryczną projektów i kompetencje trenerów prowadzących warsztaty i seminaria ( listy, rekomendacje). Wysokie są także oceny uczestników projektów w końcowych ankietach ewaluacyjnych

Alicja Kowalska

Trener umiejętności psychospołecznych, autorka i koordynatorka projektów, animatorka, Prezes Zarządu

Michalina Lulek

Trener umiejętności psychospołecznych, autorka projektów, animatorka, Wiceprezes Zarządu

Czesław Kania

Organizator imprez, animator, fotograf, Skarbnik

Monika Skwara

Księgowa

Agnieszka Kamińska

Pracownik administracyjny

Ewa Kocik

Animatorka w Klubie AKTYWUJ SIĘ

Agnieszka Wolf

Animatorka w Klubie AKTYWUJ SIĘ

Katarzyna Skorupska

Animatorka

Jacek Wiltosiński

Organizator mikrowypraw w KLubie AKTYWUJ SIĘ

Dbamy by wiedza i umiejętności
sprawdzały się w praktyce

Elementem wyróżniającym Stowarzyszenie jest dbałość o stworzenie uczestnikom warsztatów warunków do praktycznego sprawdzenia zdobytych podczas szkoleń wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mogą samodzielnie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców, m.in. całodniowe międzypokoleniowe pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, konferencje tematyczne, spotkania konsultacyjne, gry terenowe, itp., mają poczucie sprawstwa, a nie tylko biernego uczestniczenia. Stowarzyszenie aktywnie wspiera proces rewitalizacji gminy poprzez realizację programów edukacyjnych dla młodzieży i seniorów, prowadzenie spacerów badawczych, opracowanie metodologii pracy z grupami czy raportów opisujących stan wiedzy młodzieży/ seniorów w zakresie partycypacji społecznej.

Programy obywatelskie, partycypacyjne i aktywizujące społeczność lokalną realizowane przez Stowarzyszenie:

To programy których celem jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży oraz zachęcenie do aktywności społecznej i kreatywności, podniesienie wiedzy i umiejętności dotyczących korzystania z dostępnych narzędzi partycypacji społecznej, Poza tym:

 • wzrost wiedzy o własnych zasobach i predyspozycjach społecznych w kontekście możliwości własnego rozwoju i dobrej jakości życia,
 • zapewnienie wsparcia poprzez rozwój wiedzy i umiejętności ułatwiających im działalność w obszarze spraw lokalnej społeczności,
 • rozszerzenie wiedzy na temat działania administracji, sektora pozarządowego i biznesu,
 • promocja wolontariatu,
 • wykreowanie lokalnych liderów społecznych,
 • rozszerzenie kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania umiejętności społecznych i aktywnych metod pracy z grupą,

Zrealizowane projekty:

dla młodzieży ponadgimnazjalnej i nauczycieli:

Skuteczna i kompetentna Młodzieżowa Rada Miasta 2019; Program edukacji obywatelskiej i promocji młodzieżowego budżetu obywatelskiego w Tychach 2019, Szkoła Obywatelska Civitas od 2012; Wiem Widzę Działam 2011, Młodzi Aktywni 2010, Wybieram Aktywność 2009; Szkoła Liderów Tolerancji 2008

projekty międzypokoleniowe: (młodzież ponadgimnazjalna, seniorzy 60+):

Aktywuj się 2016, Lokalni Liderzy Partycypacji 2014, Barwy Aktywności 2010,

dla seniorów:

Senior Re-aktywacja 2.0 2020r.; Letnia Akademia 50+ ( co roku od 2014r); Senior Sąsiad 2016, Obywatel Konsument2015; Senior Ekspert 2014; Lider Senior2013; Obywatel Senior 2012; Senior na Topie 2011

dla lokalnych społeczności:

Klub Aktywuj się (od 2016r) - działalność stała w ramach której odbywają się warsztaty, zajęcia i spotkania dla mieszkańców miasta Zróbmy sobie ogród 2017; 2018;2019- warsztaty na terenach poprzemysłowych w centrum miasta Programy wspierające proces rewitalizacji gminy w ramach projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - programy edukacyjne, spacery badawcze - 2017-2019

dla dzieci i rodziców:

Program ekologiczny: Eko Odkrywcy od 2014 roku

Programy kultury regionalnej: Dąbrowski Kufer Skarbów 2014-2017, Śląski Kufer Skarbów, Powitanie jesieni- czytany piknik miejski 2014, 2015; Ulica Bajka 2013

dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz kadry nauczycielskiej:

programy profilaktycze: Teatr Życia 2013, 2014, Prawdziwy Kolor Życia 2012

Nasi partnerzy

 • gmina Dabrowa Górnicza
 • Pałac Kultury Zagłębia
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • placówki edukacyjne z terenu Dąbrowy oraz kluby osiedlowe
 • Rodzinna Szkoła Przygody
 • Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
 • Stowarzyszenia Impro Silesia
 • Fundacja HU-TA Hurtowania Twórcza
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Občanské sdružení Petrklíč help

Nasi donatorzy

 • gmina Dabrowa Górnicza,
 • gminy Katowice, Sosnowiec,
 • ROPS Katowice
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (fundusze ASOS i FIO)
 • EOG - Fundusze Norweskie
 • Grant Blokowy - Fundusze Szwajcarskie
 • PZU
 • doraźnie - wiele lokalnych firm przy okazji organizowanych imprez, konferencji, pikników, spotkań dla mieszkańców