You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Seniorzy o Civitas

Stowarzyszenie Civitas

wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Upowszechniamy

demokratyczne normy obywatelskie realizując to poprzez programy edukacyjne dla młodzieży, seniorów oraz programy międzypokoleniowe.

dowiedz się wiecej

Autorskie projekty

edukacji obywatelskiej oraz aktywizacji społecznej, oparte na kluczowych kompetencjach obejmujące podstawowe umiejętności społeczne: poczucie własnej wartości, umiejętność pracy w zespole, kształtowanie postaw nastawionych na sprawczość kreatywne podejście do życia.

Dbamy

o stworzenie uczestnikom warsztatów warunków do praktycznego sprawdzenia zdobytych podczas szkoleń wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mogą samodzielnie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców, m.in. całodniowe międzypokoleniowe pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, konferencje tematyczne, spotkania konsultacyjne, gry terenowe,

Zapraszamy!

Każdy, kto czuje potrzebę pracy wśród ludzi i dla ludzi,
czuje potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego może do nas przyjść.